Thông tin đào tạo

BẾ GIẢNG LỚP SƠ CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN LOẠI HÌNH XÃ HỘI HÓA (LỚP 5/2018)

Email In PDF.

Ngày 5/01/2019, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định đã tổ chức thi tốt nghiệp và Bế giảng lớp Sơ cấp Kỹ thuật chế biến món ăn cho đối tượng là lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và xã hội hóa tại Trung tâm cho 22 học viên.

Hình 1: Thạc sỹ Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm phát biểu Bế giảng lớp học

Quang cảnh buổi Bế giảng lớp học:BẾ GIẢNG LỚP SƠ CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN CHO ĐỐI TƯỢNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TẠI HOÀI NHƠN

Email In PDF.

Ngày 12/9/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định, tổ chức Lễ Bế giảng và cấp chứng chỉ cho các học viên lớp sơ cấp Kỹ thuật chế biến món ăn cho đối tượng lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Nhà hàng Thiên Hương 2, TT Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định.

Hình 1: ThS. Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định phát biểu Bế Giảng lớp học

Quang cảnh buổi lễ:

HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP MAY CÔNG NGHIỆP THEO ĐỀ ÁN 1956 TẠI XÃ HOÀI CHÂU, HOÀI NHƠN

Email In PDF.

BẾ GIẢNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ CHUYÊN VIÊN ĐỢT 1 NĂM 2018

Email In PDF.

Ngày 19/8/2018, Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức Lễ Bế Giảng các lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Chuyên viên chính và Chuyên viên đợt 1 năm 2018 cho 150 học viên. Đến dự có các đồng chí đại biểu:

1. Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. TS Nguyễn Huỳnh Huyện - Phó Trưởng Ban ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Bình Định, Giảng viên thỉnh giảng của trường.

3. ThS Nguyễn Mạnh Hùng - UVBCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định.

4. ThS Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định

Và 150 học viên các lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Chuyên viên chính và Chuyên viên đợt 1 năm 2018

Hình 1: Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu Bế giảng các lớp bồi dưỡng

Hình 2: ThS Nguyễn Mạnh Hùng - UVBCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định phát biểu

Quang cảnh buổi lễ:


KHAI GIẢNG CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ MAY CÔNG NGHIỆP TẠI XÃ HOÀI CHÂU

Email In PDF.

Ngày 7/8/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tỏ chức Lễ Khai giảng 02 lớp đào tạo nghề May công nghiệp, trình độ Sơ cấp cho 70 học viên là lao động nông thôn tại xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn. Tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Tân Trung, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn.

Đến dự có các đồng chí đại biểu:

1. Ông Trần Kim Trọng - Chuyên viên phòng Lao động - TB&XH huyện Hoài Nhơn

2. Ông Phan Ngọc Trương - Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Châu

3. ThS Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định

Các cán bộ, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định và 70 học viên.

Hình 1: ThS Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định phát biểu khai giảng lớp học

Hình 2: Ông Phan Ngọc Trương - Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Châu phát biểu

Hình 3: Đại diện học viên phát biểu

Quang cảnh buổi Lễ khai giảng:


LỄ KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 3 TẠI BÌNH ĐỊNH

Email In PDF.

Ngày 21/7/2018, Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức Lễ Khai giảng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 3 tại Bình Định cho 109 học viên các ngành: Luật kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Kỹ thuật xây dựng và Xã hội học.

Đến dự Lễ Khai giảng có các đồng chí đại biểu:

1. ThS Nguyễn Mạnh Hùng - UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

2. ThS Ngô Văn Hương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

3. ThS Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định

4. TS Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

5. TS Đặng Ngọc Minh Đức - Phó Trưởng phòng Phòng Sau đại học Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Hình 1: TS Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, phát biểu Khai giảng

Hình 2: TS Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng trao Quyết định trúng tuyển cho học viên


Hình 3: Học viên Nguyễn Thị Hương Giang lớp Xã hội học - Đại diện học viên phát biểu trong Lễ khai giảng

Quang cảnh buổi Lễ khai giảng:LỄ KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 3 TẠI BÌNH ĐỊNH

Email In PDF.

Ngày 21/7/2018, Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức Lễ Khai giảng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 3 tại Bình Định cho 109 học viên các ngành: Luật kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Kỹ thuật xây dựng và Xã hội học.

Đến dự Lễ Khai giảng có các đồng chí đại biểu:

1. ThS Nguyễn Mạnh Hùng - UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định

2. ThS Ngô Văn Hương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

3. ThS Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định

4. TS Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

5. TS Đặng Ngọc Minh Đức - Phó Trưởng phòng Phòng Sau đại học Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Hình 1: TS Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, phát biểu Khai giảng

Hình 2: TS Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng trao Quyết định trúng tuyển cho học viên


Hình 3: Học viên Nguyễn Thị Hương Giang lớp Xã hội học - Đại diện học viên phát biểu trong Lễ khai giảng

Quang cảnh buổi Lễ khai giảng:KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG THEO ĐỀ ÁN 1956 TẠI XÃ PHƯỚC AN

Email In PDF.

Ngày 21/6/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề Nghiệp vụ nhà hàng, trình độ Sơ cấp, theo Đề án 1956 tại xã Phước An. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Quí - Chuyên viên phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tuy Phước; Đại diện Lãnh đạo UBND xã Phước An; Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định và 30 học viên lớp học.

Hình 1: Ông Trần Huy Trang - PGĐ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định phát biểu khai giảng lớp học

Hình 2: Đại diện Lãnh đạo UBND xã Phước An phát biểu

Hình 3: Ông Nguyễn Văn Quí - Chuyên viên phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tuy Phước phát biểu

Hình 4: Đại diện học viên lớp học phát biểu

Quang cảnh buổi lễ:KHAI GIẢNG CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ MAY CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV HƯNG PHÁT

Email In PDF.

Ngày 16/6/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức khai giảng các lớp đào tạo nghề May công nghiệp – Thời gian đào tạo 02 tháng cho 200 công nhân của Công ty Cổ phần SX - TM - DV Hưng Phát. Tham dự buổi lễ có Ông Hồ Văn Lợi - Chuyên viên phòng Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Ban Giám đốc Công ty Cổ phần SX - TM - DV Hưng Phát; Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định và 200 học viên các lớp học.

Hình 1: Ông Trần Huy Trang - PGĐ Trung tâm GDNN Công đoàn Bình Định phát biểu khai giảng

Hình 2: Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần SX - TM - DV Hưng Phát phát biểu

Hình 3: Đại diện học viên các lớp học phát biểu

Quang cảnh buổi lễ:


KHAI GIẢNG CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ GIA CÔNG SẢN PHẨM MỘC TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ PHÙ CÁT

Email In PDF.

Ngày 15/6/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức Lễ Khai giảng các lớp đào tạo nghề Gia công sản phẩm mộc trình độ Sơ cấp cho 200 công nhân của Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát. Đến dự lễ Khai giảng có ông Hồ Văn Lợi, chuyên viên phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định; Ban Giám đốc Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát; Đại diện Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định và 200 học viên khóa học.

Hình 1: Ông Trần Huy Trang - PGĐ Trung tâm GDNN Công đoàn Bình Định phát biểu khai giảng lớp học

Hình 2: Đại diện Ban Giám đốc Nhà máy Chế biến gỗ Phù Cát phát biểu

Hình 3: Đại diện học viên các lớp phát biểu trong lễ khai giảng

Quang cảnh buổi lễ:


KHAI GIẢNG CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ MAY CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH ĐỊNH

Email In PDF.

Ngày 13/6/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức khai giảng các lớp đào tạo nghề May công nghiệp – Thời gian đào tạo 02 tháng cho 200 công nhân của Công ty Cổ phần May Bình Định. Tham dự buổi lễ có Bà Hồ Thị Phương Châm, Phó trưởng phòng phụ trách phòng Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Ban Giám đốc công ty Cổ phần May Bình Định; Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định và 200 học viên các lớp học.

Hình 1: Ông Trần Huy Trang - PGĐ Trung tâm GDNN Công đoàn phát biểu khai giảng

Hình 2: Bà Hồ Thị Phương Châm, Phó trưởng phòng phụ trách phòng Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phát biểu

Hình 3: Đại diện Ban Giám đốc công ty Cổ phần May Bình Định phát biểu

Hình 4: Đại diện học viên các lớp học phát biểu

Quang cảnh buổi lễ:Trang 1 trong tổng số 3

Joomlart