BẾ GIẢNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ CHUYÊN VIÊN ĐỢT 1 NĂM 2018

Email In PDF.

Ngày 19/8/2018, Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức Lễ Bế Giảng các lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Chuyên viên chính và Chuyên viên đợt 1 năm 2018 cho 150 học viên. Đến dự có các đồng chí đại biểu:

1. Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. TS Nguyễn Huỳnh Huyện - Phó Trưởng Ban ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Bình Định, Giảng viên thỉnh giảng của trường.

3. ThS Nguyễn Mạnh Hùng - UVBCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định.

4. ThS Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định

Và 150 học viên các lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Chuyên viên chính và Chuyên viên đợt 1 năm 2018

Hình 1: Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu Bế giảng các lớp bồi dưỡng

Hình 2: ThS Nguyễn Mạnh Hùng - UVBCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định phát biểu

Quang cảnh buổi lễ:


Joomlart