KHAI GIẢNG CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ MAY CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV HƯNG PHÁT

Email In PDF.

Ngày 16/6/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức khai giảng các lớp đào tạo nghề May công nghiệp – Thời gian đào tạo 02 tháng cho 200 công nhân của Công ty Cổ phần SX - TM - DV Hưng Phát. Tham dự buổi lễ có Ông Hồ Văn Lợi - Chuyên viên phòng Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Ban Giám đốc Công ty Cổ phần SX - TM - DV Hưng Phát; Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định và 200 học viên các lớp học.

Hình 1: Ông Trần Huy Trang - PGĐ Trung tâm GDNN Công đoàn Bình Định phát biểu khai giảng

Hình 2: Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần SX - TM - DV Hưng Phát phát biểu

Hình 3: Đại diện học viên các lớp học phát biểu

Quang cảnh buổi lễ:


Joomlart