KHAI GIẢNG CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ MAY CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH ĐỊNH

Email In PDF.

Ngày 13/6/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức khai giảng các lớp đào tạo nghề May công nghiệp – Thời gian đào tạo 02 tháng cho 200 công nhân của Công ty Cổ phần May Bình Định. Tham dự buổi lễ có Bà Hồ Thị Phương Châm, Phó trưởng phòng phụ trách phòng Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Ban Giám đốc công ty Cổ phần May Bình Định; Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định và 200 học viên các lớp học.

Hình 1: Ông Trần Huy Trang - PGĐ Trung tâm GDNN Công đoàn phát biểu khai giảng

Hình 2: Bà Hồ Thị Phương Châm, Phó trưởng phòng phụ trách phòng Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phát biểu

Hình 3: Đại diện Ban Giám đốc công ty Cổ phần May Bình Định phát biểu

Hình 4: Đại diện học viên các lớp học phát biểu

Quang cảnh buổi lễ:Joomlart