BẾ GIẢNG LỚP SƠ CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN 01/2018

Email In PDF.

Ngày 01/4/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức Thi tốt nghiệp và Bế giảng lớp Sơ cấp kỹ thuật chế biến món ăn 01/2018 - Loại hình Xã hội hóa cho 11 học viên.

Hình 1: ThS. Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm phát biểu Bế giảng lớp học

Hình 2: ThS. Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm trao chứng chỉ cho các học viên

Quang cảnh buổi lễ:


Joomlart