KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN

Email In PDF.

Ngày 17/3/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định phối hợp với trường Đại học Nội vụ Hà Nội cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho 70 học viên tại Bình Định. Đến dự có Bà Nguyễn Thị Hiên - Phó Giám đốc cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định.

Hình 1: Bà ThS. Nguyễn Thị Hiên - Phó Giám đốc cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng

Quang cảnh Lễ Khai giảng:


Joomlart