BẾ GIẢNG LỚP SƠ CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN XHH TẠI TRUNG TÂM

Email In PDF.

Ngày 03/12/2017, Trung tâm GDNN Công đoàn Bình Định tổ chức Bế giảng và cấp chứng chỉ cho lớp Sơ cấp Kỹ thuật chế biến món ăn - Loại hình Xã hội hóa cho 11 học viên.

Hình 1: Ông Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm phát biểu bế giảng lớp học

Hình 2: Phần trao chứng chỉ cho các học viên

Quang cảnh buổi bế giảng:


Joomlart