BẾ GIẢNG LỚP SƠ CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN TẠI NHƠN LÝ

Email In PDF.

Ngày 22/12/2017, Trung tâm GDNN Công đoàn Bình Định tổ chức Lễ bế giảng lớp Sơ cấp Kỹ thuật chế biến món ăn - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 - Tại xã Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình Định.

Kết quả: 35/35 học viên hoàn thành khóa học, trong đó:

- Loại Xuất sắc: 02 học viên

- Loại Giỏi: 25  học viên

- Loại Khá: 08  học viên

Hình 1: Ông Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm phát biểu bế giảng lớp học

Hình 2: Ông Nguyễn Thành Danh - Phó Chủ tịch xã Nhơn Lý phát biểu

Hình 3: Ông Võ Bường - Phó Trưởng phòng Lao động - TBXH TP Quy Nhơn phát biểu

Hình 4: Đại diện học viên phát biểu trong lễ bế giảng

Quang cảnh lễ bế giảng:


Joomlart