BẾ GIẢNG LỚP SƠ CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN TẠI PHƯỚC AN

Email In PDF.

Ngày 06/12/2017, Trung tâm GDNN Công đoàn Bình Định tổ chức Lễ bế giảng lớp Sơ cấp Kỹ thuật chế biến món ăn - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 - Tại xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định.

Kết quả: 35/35 học viên hoàn thành khóa học, trong đó:

- Loại xuất sắc: 02 học viên

- Loại giỏi: 15  học viên

- Loại khá: 15  học viên

- Loại TB khá: 03 học viên

Hình 1: Ông Trần Huy Trang - PGĐ Trung tâm phát biểu trong Lễ bế giảng

Hình 2: Lãnh đạo xã Phước An phát biểu

Quang cảnh Lễ bế giảng:


Joomlart