BẾ GIẢNG LỚP SƠ CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN TẠI PHƯỚC THÀNH

Email In PDF.

Ngày 29/11/2017, Trung tâm GDNN Công đoàn Bình Định tổ chức Lễ bế giảng lớp Sơ cấp Kỹ thuật chế biến món ăn - Đào tạo nghề theo mô hình - Tại xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định.

Kết quả: 35/35 học viên hoàn thành khóa học, trong đó:

- Loại xuất sắc: 02 học viên

- Loại giỏi: 14  học viên

- Loại khá: 16  học viên

- Loại TB khá: 03 học viên

Hình 1: Thạc sỹ Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm phát biểu Bế giảng lớp học

Hình 2: Ông Nguyễn Thanh Long - CV Phòng Dạy nghề Sở Lao động - TBXH phát biểu

Quang cảnh buổi lễ:

Joomlart