Hội nghị Cán bộ Công chức, Viên chức năm 2015

Email In PDF.

Căn cứ Hướng dẫn số 25/HD-LĐLĐ ngày 27/12/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2015;

Ngày 09/3/2015, Ban Giám Đốc, phối hợp với BCH CĐCSTV Trung tâm Dạy nghề Công đoàn Bình Định đã tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức, Viên chức năm 2015 nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc đóng góp ý kiến xây dựng Trung tâm, thực hiện công khai hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tài chính của đơn vị, đồng thời phát động phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015.

Đến dự Hội nghị có có Đ/c Lê Dương Hồng Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định cùng tất cả Cán bộ nhân viên Trung tâm.

Sau khi nghe các báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, hội nghị đã bàn bạc, thảo luận sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao,  100% cán bộ, nhân viên trung tâm thống nhất quyết tâm thực hiện nghị quyết hội nghị, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm đang báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Đ/c Hà Thụy Phúc Trầm - Đang báo cáo tài chính cơ quan năm 2014

Đ/c Trương Nữ Tường Vi đang Thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc

Lãnh đạo Trung tâm tặng bằng khen cho Cá nhân, tập thể có thành tích trong năm 2014

Joomlart