Tin khai giảng các lớp đào tạo nghề miễn phí

Email In PDF.

Năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cấp cho Trung tâm Dạy nghề Công đoàn Bình Định 210 chỉ tiêu đào tạo nghề miễn phí cho Lao động nông thôn theo Đề án 1956 “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Đến nay, Trung tâm đã khai giảng được 3 lớp, trong đó có 2 lớp May công nghiệp (đào tạo tại Vĩnh Thịnh - Vĩnh Thạnh) và 1 lớp Điện dân dụng (đào tạo tại An Vinh – An Lão) với 90 học viên. Trong thời gian đến Trung tâm tập trung công tác tư vấn, tuyển sinh các nghề còn lại tại một số địa phương trong tỉnh. Dự kiến trong tháng 8, Trung tâm sẽ hoàn thành công tác đào tạo nghề miễn phí cho 210 chỉ tiêu mà UBND Tỉnh đã cấp.

Ảnh: Lãnh đạo Trung tâm đang phát biểu Khai giảng lớp sơ cấp Điện dân dụng cho đối tượng là người dân tộc thiểu số mở tại An Vinh – An Lão

Joomlart